คณะที่น่าสนใจศึกษาต่อ..

ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

เป็นภาควิชาที่น่าสนใจมาก ดิฉันก็จบปริญญาตรีมาจากภาควิชานี้ด้วย หลายคนก็คงจะสงสัย แล้วภาควิชานี้เรียนอะไรกันบ้าง..อิอิ งั้นขอแนะนำเลยล่ะกันค่ะ

การเรียนในระดับปริญญาตรี ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท
ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท มีการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญ และสามารถเรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นการผสมผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาการจัดการ สมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น

นักศึกษาจะต้องเรียนเพื่อให้เกิดความรู้ที่จะนำไปใช้เป็นประ โยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตและการทำมาหากินของประชาชนในท้องถิ่นใน 3 สาขา คือ การจัดการทรัพยากรในชุมชน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน และเครื่องทุ่นแรงสำหรับประกอบอาชีพ โดยมีการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะให้กับบัณฑิตของภาควิชาฯ ที่มีความรู้คู่คุณธรรม

ใครที่สนใจให้เข้าไปดูได้ใน website ของภาควิชา  >>>>  http://www.scitu.net/rt/

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s